کویت متن قطعنامه پیشنهادی درباره تحولات فلسطین را در شورای امنیت توزیع کرد

سخاد- آسیا 

به گزارشخبرگزاري صدا و سيما به نقل از تلویزیون الجزیره، کویت متن قطعنامه پیشنهادی درباره تحولات فسلطین را میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع کرد.

این طرح به شدت اقدام نظامیان اشغالگر در استفاده از زور علیه غیر نظامیان فلسطینی را محکوم می کند و خواستار اتخاذ تدابیری است که سلامت و حمایت از غیر نظامیان فلسطینی را در اراضی اشغالی تامین کند.

مطالب مشابه