کاهش ۱۰ درصدی ماندگاری پیام های سامانه ۱۸۸۸ در حوزه های اجرایی

کاهش 10 درصدی ماندگاری پیام های سامانه 1888 در حوزه های اجرایی

رئیس سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ شهرداری منطقه ۱۲ تهران از کاهش ده درصدی ماندگاری پیامهای این سامانه در حوزه های اجرایی این  منطقه خبر داد.

به گزارش سخاد: اصغر عبادی رئیس سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ این منطقه گفت : در راستای اجرای طرح پیگیری پیامهای مفتوح در سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ نواحی شش گانه و با هدف بررسی عملکرد آنها ، بصورت هفتگی نشست های تخصصی با حضور مدیر بازرسی منطقه برگزار و کیفیت و کمیت پیام ها با احتساب زمان پاسخگویی حوزه های اجرایی ارزیابی می شود.

وی افزود: همین امر موجب کاهش ۱۰ درصدی ماندگاری پیام ها در کارتابل حوزه های اجرایی و رسیدگی و پاسخگویی سریع به پیامهای شهروندان محترم قلب طهران گردید.

مطالب مشابه