چهارمین هفته پاییز با باران می‌آید

چهارمین هفته پاییز با باران می‌آیدبه گزارش سخاد : پروفسور حسین اردکانی هواشناس برجسته کشور با بیان اینکه دومین سامانه بارش پائیزی از اول هفته آینده با ماندگاری بیشتر نسبت به سامانه بارشی گذشته وارد کشور می‌شود، گفت: باین سامانه به علت ریزش هوای سرد شمال سیبری رخ خواهد داد.

اردکانی ادامه داد:‌ این سامانه از امتداد سلسله جبال کوهستان اورال به طرف دریاچه اورال و بعدا به سمت سواحل خزر و شمال شرق کشور حرکت خواهد کرد.

این هواشناس خاطرنشان کرد:‌ این توده هوای سرد با یک سامانه مهاجم کم فشار دینامیکی دریایی مدیترانه و ناوه وارون دریای احمر برخورد خواهد داشت.

اردکانی تصریح کرد: انتظار می‌رود در کلیه استان‌های کشور به استثنای استان‌های جنوب شرقی بارش باران پائیزی بسیار مناسبی داشته باشیم و این بارندگی در نواحی کوهستانی به صورت برف خواهد بود.

وی اضافه کرد: متعاقب این سامانه تا اواخر پائیز متناوبا بارندگی‌های قابل قبولی خواهیم داشت.

این هواشناس یادآور شد که سامانه‌های بارشی هر کدام می‌تواند به نوبه خود خساراتی به همراه داشته باشند و در صورت اجرای دستورات لازم از سوی مقامات مسئول این خسارات به حداقل خود خواهد رسید.

اردکانی خاطرنشان کرد: طوفان دریایی هند  نیز که به طرف دریای عمان در حال حرکت بود تغییر مسیر داده و به طرف دریای عرب در حال حرکت است و پس از عبور از خشکی‌های یمن از شدت آن کاسته خواهد شد.

مطالب مشابه