محاصره افراد مسلح در شهرک های جنوبی درعا توسط ارتش  

سخاد – سوریه  

به گزارش خبرنگارشبکه سخاد، یگان های ارتش سوریه توانست در ریف درعای جنوب غربی پیشروی کند و در نوار مرزی درعا با اردن امنیت را برقرار کند.

وی افزود: ارتش سوریه توانست منطقه غرز در جنوب شرق درعا و الجمرک القدیم و کتبیه الهجانه در جنوب غرب این شهر را بازپس بگیرد.

وی افزود: یگان های ارتش پس از نابودی گروه های  مسلح در عملیات ارتش برای برقراری امنیت به ویژه در نوار مرزی درعا با اردن و تثبیت امنیت و ثبات در روستاها و مناطق مختلف، نیروهای خود را در ریف درعای جنوب غربی منتشر کردند.

وی افزود: تسلط بر گردان پدافند هوایی توانست به محاصره افراد مسلح در شهرک های جنوبی درعا و مناطق باقی مانده ریف درعای جنوبی در منطقه غرز و جداسازی آنان از گروه های مسلح در ریف درعای غربی در طفس و مزیریب بیانجامد.

این درحالی است که ارتش توانست بر ۲۷ پاسگاه مرزی اردن در غرب گذرگاه نصیب تسلط یابد.

وی تاکید کرد: تسلط کامل بر ریف درعای شرقی و جنوبی زمینه را برای ادامه عملیات نظامی ارتش به سوی سرزمین های اشغالی جولان محل تحصن  افراد مسلح گروه جبهه النصره و داعش در مناطق مزیریب ، نوی و تسیل فراهم می کند

دارین فضل افزود: تکمیل عملیات نظامی همزمان با اعلام افراد مسلح در منطقه طفس مبنی بر ورود پلیس نظامی روسیه به این منطقه برای عقد توافق آشتی و  تحویل سلاح های سنگین به ارتش سوریه، راه را برای پیشروی ارتش از طفس به مزیریب  و تسیل فراهم میکند.

مطالب مشابه