شوآف مناسبتی آقای معاون برای درک بهتر نابینایان در روز عصای سپید!/ درک مشکلات نابینایان در تهران با یک چشم بند مشکی!

به گزارش سخاد: بررسی ها و مطالعات نشان می دهد که به مناسبت های مختلف بسیاری از مدیران و یا حتی شهرداران شهرهای مطرح دنیا برای اینکه حس گروه خاصی از شهروندان را نسبت به مسائل و مشکلات شهری درک کنند برای چند ساعتی هم که شده به مانند آنها می شوند.

به عنوان مثال اگر روز جهانی نابینایان یا همان عصای سپید باشد، برخی از مدیران شهری به مانند یک شهروند نابینا با بستن چشمان خود و در دست داشتن عصای سپید در سطح شهر تردد می کنند تا مشکلاتی که این قشر از افراد جامعه در زندگی روزمره خود با آن روبه رو هستند را درک کرده و برنامه ریزی های آینده خود را براساس رفع این معضلات پایه ریزی می کنند.

حتی برخی از همین مدیران در روز جهانی معلولان نیز برای ساعاتی هم که شده با ویلچر در سطح شهر تردد می کنند تا با واقعیت های زندگی یک فرد معلول بیشتر آشنا شوند.

در یکی از شهرهای کشور کانادا نیز همزمان با روز جهانی زن تعدادی از اعضای پارلمان شهری و شهردار آن حاضر شدند تا کفش پاشنه بلند بپوشند و در حالی که یک کودک در آغوش داشته در سطح شهر راه بروند تا حس زنان شهر خود را نسبت به امکانات شهری درک کنند.

در واقع می توان گفت که این نمایش های نمادین باعث خواهد شد تا با ایجاد یک حس مشترک بین اقشار مختلفی که در یک شهر و یا کلانشهر زندگی می کنند با مدیران شهری؛ امکان رفع مشکلات و چالش هایی که مردم با آن روبه رو هستند به وجود آید.

اما آنچه امروز در حاشیه برگزاری همایش روز جهانی نابینایان در سالن ایوان شمس اتفاق افتاد بیشتر از آنکه یک نمایش نمادین باشد یک نمایش رسانه ای و البته کمدی بود که خواسته یا ناخواسته معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به درخواست جامعه نابینایان مرتکب آن شد!

اینکه آقای معاون در حالی که در ردیف جلوی سالن همایش نشسته و با یک چشم بند مشکی و در دست داشتن یک عصای سپید بخواهد حال و روز و مشکلات نابینایان شهر را متوجه شود؛ جای تامل دارد.

اگر وی همین نمایش نمادین را در حالی که در بعضی از قسمت های شهر در حال راه رفتن بود و یا اینکه می خواست از حمل و نقل عمومی استفاده کند اجرایی می کرد، کمی قابل درک بود تا اینکه با بستن چشمان خود در حالی که روی صندلی نشسته است، بخواهد حس خود را به نابینایان و درکی آنها از جهان پیرامون خود دارند؛ بیشتر کند!

به زبان ساده این نمایش رسانه ای نشان داد که حتی مدیران شهری جایگاه اجرای نمایش های نمادین را نمی دانند و حاضر هستند تا برای برد رسانه ای خود دست به هر کاری بزنند.

حتما از این پس باید شاهد این مساله باشیم که در روز کارگر، کارمند، مهندس، پزشک، مادر، روز جهانی مبارز ه با ایدز، ماما و …. نیز برخی از مدیران شهری با نمایش های نمادین اقدام به همسان سازی خود با تمام این اقشار می کنند تا شاید بتوانند دل این قشر از شهروندان شهر را به دست آورند!

به نظر می رسد که معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران به جای اینکه با یک چشم بند خواب خود را به مانند یک شهروند نابینا آن هم در یک همایش در بیاورد و با انتشار عکس خود در فضای مجازی به یک شوآف رسانه ای برسد؛ بهتر است که برای بهبود وضعیت شهر جهت استفاده تمام شهروندان از داخل سالن بیرون آمده و به مانند آنها یک روز زندگی کند تا بهتر بتواند برنامه های اجتماعی و فرهنگی ای قشرهای مختلف شهروندان نیاز دارند را تدوین و اجرایی کند.

مطالب مشابه