سوریه برای همکاری با هیات حقيقت ياب سازمان منع سلاح شیمیایی آمادگی کامل دارد

سخاد . باخبرنگاران

فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه و نیز رییس کمیته ملی اجرای تعهدات سوریه طبق کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در پاسخ به سوالی درباره سفر هیات حقیقت یاب به سوریه برای تحقیق در ادعاهای حمله شیمیایی در دوما گفت: هیات کمیته حقیقت یاب بنا به درخواست دولت سوریه وارد دمشق شده است تا از محلی که ادعا شده است در آنجا سلاح شیمیایی بکار رفته، بازدید کند. تاکنون چندین نشست با این هیات برگزار شد و طی این نشست ها همکاری های دوجانبه بررسی شد تا ماموریت کمیته حقیقت یاب با دقت و شفافیت و بی طرفی انجام گیرد.

فیصل مقداد افزود: سوریه در این نشست ها بر آمادگی کامل خود به منظور همکاری و ارائه تسهیلات لازم برای کمیته حقیقت یاب تاکید کرد.

۲۱۰

مطالب مشابه