ترامپ از احتمال جاسوسی یک مقام اف بی آی از ستاد تبلیغاتی اش خبر داد

ترامپ از احتمال جاسوسی یک مقام اف بی آی از ستاد تبلیغاتی اش خبر دادجمعه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ – ۱۹:۴۲


رئیس جمهور آمریکا در صفحه توئیترش از احتمال جاسوسی یک مقام اف بی آی از ستاد تبلیغاتی اش خبر داد.

سخاد- آمریکا

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در صفحه توئيتر خود نوشت ، گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه حداقل یکی از نمایندگان اف بی آی برای اهداف سیاسی به ستاد تبلیغاتی من نفوذ کرده بود. این اتفاق در مراحل اولیه رخ داده و بسیار قبل از ماجرای ساختگی رسانه های جعلی درباره روسیه (مداخله روسیه در انتخابات آمریکا به نفع ترامپ) بوده است. اگر این ماجرا درست باشد بزرگترین رسوایی سیاسی رخ داده است.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);

مطالب مشابه