استاندار وعده عدم قطعی برق داد اما تهران بازهم خاموش شد

استاندار وعده عدم قطعی برق داد اما تهران بازهم خاموش شدبه گزارش سخاد: محمدحسین مقیمی، استاندار
تهران روز گذشته با اشاره به برنامه تغییر ساعت شوع به کار ادارات در استان تهران
گفت:
با این اقدام ساعت اوج مصرف برق (پیک مصرف ۱۳.۳۰ الی ۱۸) در ادارات تغییر
پیدا کرد و با همکاری همه دستگاه ها و سازمان های ملی و استانی موفق شده و برق زیادی
صرفه جویی شد.

وی افزود: قبل از اجرای این مصوبه
قطعی برق در بسیاری از اماکن عمومی و منازل مسکونی مشکلاتی برای شهروندان به وجود آورده
بود؛ اما با اجرای این طرح قطعی برق در استان تهران متوقف شد.

استاندار تهران با تشکر از همراهی
سازمان بهزیستی و اعلام فعالیت مهدهای کودک‌ از ساعت
۵:۳۰ صبح همزمان با اجرای طرح تغییر ساعات اداری عنوان کرد: شرکت اتوبوسرانی،
مترو و تاکسیرانی نیز آغاز فعالیت و خدمات رسانی خود را با ساعت جدید ادارات هماهنگ
کرد و با همراهی مردم و همه بخش‌ها کار بزرگی تا امروز در صرفه جویی برق استان تهران
انجام شده است.

مقیمی گفت: با اجرای این طرح، دستگاه‌ها مولدهای
برق خود را به روز رسانی کردند و ساختمان های بلند مرتبه که تا پیش از این از برق اضطراری
کمتر استفاده می کردند، آن را به کار گرفتند.

اما با وجود این اظهارات، برق در نواحی مختلف
تهران امروز قطع شد و اداره برق نیز برنامه سوم قطعی برق را ارائه کرد. اینموضوع
نشان می دهد که برنامه تغییر ساعات کاری آنچنان که استاندار گفته میسر نبوده و
تهران همچنان مشکل تامین برق دارد.

مشکلی که ضعف در عملکرد استاندار و سایر
مسئولان مربوطه را نشان می دهد.

مطالب مشابه